כיצד להמיר פנקס רשימות לאקסל: 11 שלבים (עם תמונות)

תוכן עניינים:

כיצד להמיר פנקס רשימות לאקסל: 11 שלבים (עם תמונות)
כיצד להמיר פנקס רשימות לאקסל: 11 שלבים (עם תמונות)
Anonim

WikiHow זה מלמד אותך כיצד להמיר קובץ פנקס רשימות (.txt) למסמך Microsoft Excel (.xlsx) ב- Windows 10.

צעדים

המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 1
המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 1

שלב 1. פתח את Microsoft Excel

דרך מהירה לעשות זאת היא להקליד Excel בשורת החיפוש של Windows וללחוץ על Microsoft Excel.

המרת פנקס רשימות לאקסל שלב 2
המרת פנקס רשימות לאקסל שלב 2

שלב 2. לחץ על התפריט קובץ

הוא בפינה השמאלית העליונה של Excel.

המרת פנקס רשימות לאקסל שלב 3
המרת פנקס רשימות לאקסל שלב 3

שלב 3. לחץ על פתח

המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 4
המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 4

שלב 4. בחר קבצי טקסט מהתפריט הנפתח של סוג הקובץ

המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 5
המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 5

שלב 5. בחר את קובץ הטקסט שברצונך להמיר ולחץ על פתח

פעולה זו פותחת את אשף ייבוא הטקסט.

המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 6
המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 6

שלב 6. בחר סוג נתונים ולחץ על הבא

בקטע 'סוג נתונים מקוריים', בחר תחום (אם קובץ הטקסט מכיל נתונים המופרדים באמצעות פסיקים, כרטיסיות או שיטה אחרת), או רוחב קבוע (אם הנתונים מיושרים בעמודות עם רווחים בין כל שדה).

המרת פנקס רשימות לאקסל שלב 7
המרת פנקס רשימות לאקסל שלב 7

שלב 7. בחר מפרידים או רוחב שדה ולחץ על הבא

  • אם בחרת תחום במסך הקודם, סמן את התיבה שליד הסמל (או ″ רווח ″ אם הוא מופרד ברווח) המשמש להפרדת שדות הנתונים.
  • אם בחרת רוחב קבוע במסך הקודם, עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי לסדר את הנתונים שלך כראוי.
המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 8
המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 8

שלב 8. בחר את תבנית נתוני העמודה

בחר באפשרות תחת 'פורמט נתוני עמודה' המתאר בצורה הטובה ביותר את הנתונים בעמודות (למשל. טֶקסט, תַאֲרִיך).

המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 9
המרת פנקס רשימות ל- Excel שלב 9

שלב 9. לחץ על סיום

החלון ″ שמור בשם ″ יופיע.

המרת פנקס רשימות לאקסל שלב 10
המרת פנקס רשימות לאקסל שלב 10

שלב 10. בחר בחוברת העבודה של Excel (*.xlsx) מהתפריט ″ שמור כסוג ″

זה בתחתית החלון.

המרת פנקס רשימות לאקסל שלב 11
המרת פנקס רשימות לאקסל שלב 11

שלב 11. תן שם לקובץ ולחץ על שמור

קובץ הטקסט של פנקס הרשימות נשמר כעת כחוברת עבודה של Excel.

פופולרי על ידי נושא